ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΑΣΙΜΗ ΕΡΑΤΩ τηλ. 6976567901

Γεν. Γραμματέας: ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗ ΑΛΕΞΙΑ τηλ. 6977570988

Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ τηλ. 6932383033

Ταμίας: ΛΙΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ τηλ. 6977605286

Ειδ. Γραμματέας: ΚΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ τηλ. 6974790347

Μέλη: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΑΡΗΣ τηλ. 6907300936

ΚΑΣΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τηλ. 6973006689

ΜΟΥΛΙΑΡ ΕΥΓΕΝΙΑ τηλ. 6987696890

ΜΟΣΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τηλ. 6942981416