ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17/4/2019

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ τηλ.6936 639 213

Γεν. Γραμματέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ τηλ. 6948 875 643

Αντιπρόεδρος: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ τηλ. 6973 310 491

Ταμίας: ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗ τηλ. 6977 570 988

Ειδ. Γραμματέας: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ τηλ. 6944 068 376

Μέλη: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΙΚΛΑΝΗ τηλ. 6972 017 331

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ τηλ. 6932 383 033

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ τηλ. 6944 455 440

ΝΑΝΑ ΚΑΝΙΩΤΗ τηλ. 6977 084 370

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ
……………………………..

 

 

……………..     ./…/201..


Στην εφορευτική επιτροπή κατατέθηκαν μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων …/…/201… οι παρακάτω υποψηφιότητες :

ΓΙΑ Δ.Σ

1.      …………………………………………
2.      …………………………………………..
3.      ………………………………………….
4.      …………………………………………..
5.      ………………………………………….
6.      …………………………………………
7.      ………………………………………….
8.      …………………………………………
9.      …………………………………………..
10.  ………………………………………….
11.  …………………………………………..
12.  ………………………………………….
13.  …………………………………………
14.  …………………………………………
15.  …………………………………………..
16.  ………………………………………….
17.  …………………………………………..


ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.      …………………………………………
2.      …………………………………………..
3.      ………………………………………….

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. ………………………………………..
 4. ………………………………………….
 5. ……………………………………………..
 6. ……………………………………………..
 7. ………………………………………………
 8. ………………………………………………..
 9. ………………………………………………..
 10. …………………………………………….
 11. ………………………………………………..
 12. …………………………………………………
 13. …………………………………………………….
 14. …………………………………………………….
 15. …………………………………………………….

Από τις καταστάσεις των μαθητών του σχολείου προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο είναι  …. (……………………..) .
Επομένως για να έχει εκπροσώπηση ο Σύλλογος , χρειάζεται να ψηφίσουν γονείς που αντιπροσωπεύουν το 1/3 των μαθητών του σχολείου δηλαδή ν’ αντιπροσωπεύονται  τουλάχιστον ….. μαθητές (1/3)
Κατά την ψηφοφορία προσήλθαν και ψήφισαν   …….. οικονομικά εντάξει- γονείς που αντιπροσωπεύουν  …….. μαθητές .
Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτιων βρέθηκαν στην κάλπη  ……. Ψηφοδέλτια εκ των οποίων  ήταν  …….. έγκυρα , ……. Άκυρα ……λευκά .
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών έλαβον για τα αντίστοιχα όργανα τα παρακάτω :

ΓΙΑ Δ.Σ

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………..
 3. ………………………………………….
 4. …………………………………………..
 5. ………………………………………….
 6. …………………………………………
 7. ………………………………………….
 8. …………………………………………
 9. …………………………………………..
 10. ………………………………………….
 11. …………………………………………..
 12. ………………………………………….
 13. …………………………………………
 14. …………………………………………
 15. …………………………………………..
 16. ………………………………………….
 17. …………………………………………..


ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………..
 3. ………………………………………….ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ …….
 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. ………………………………………..
 4. ………………………………………….
 5. ……………………………………………..
 6. ……………………………………………..
 7. ………………………………………………
 8. ………………………………………………..
 9. ………………………………………………..
 10. …………………………………………….
 11. ………………………………………………..
 12. …………………………………………………
 13. …………………………………………………….
 14. …………………………………………………….

Από τα παραπάνω εκλέγονται κατά σειρά για τα αντιστοιχα όργανα βάσει των διατάξεων του ν.2621/98(άρθρο2 παρ.1β) :
ΓΙΑ Δ.Σ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1)………………………………………………………
2)……………………………………………………..
3)……………………………………………………..
4)………………………………………………………
5)………………………………………………………
6)……………………………………………………….
7)………………………………………………………
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)………………………………………………………..
2)……………………………………………………….
3)………………………………………………………..
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1)………………………………………………..
2)………………………………………………
3)……………………………………………….


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛ. & ΚΗΔΕΜ. ΔΗΜΟΥ ……..
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1)……………………………………………………
2)……………………………………………………
3)…………………………………………………….
4)……………………………………………………
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1)……………………………………………………
2)…………………………………………………….
3)……………………………………………………….
4)………………………………………………………                       …………….  …./…/201
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.      ……………………………………..
2.      …………………………………….
3.      …………………………………………